WORKSHOP REPRESENTATIE VAN VROUWEN IN DE MEDIA

Deze workshop is ontwikkeld om meer bewustzijn te creëren over de invloed van de media op het zelfbeeld van vrouwen. Vanaf de jaren 60 is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het westen enorm verbeterd. Maar toch wordt de wereld nog steeds geregeerd door mannen.
In hoeverre maakt dit gegeven vrouwen minder gelijk aan mannen?
Wat is de invloed van de media op het zelfbeeld? Wat zijn de gevolgen voor vrouwen?

Voor wie?

Bovenbouw HAVO/VWO

Wat?

Een discussie les a.h.v. zes fragmenten uit essentiële documentaires met betrekking tot het onderwerp.

Doel

Bewustwording creëren m.b.t de representatie van vrouwen in de media en de invloed van de media.

Duur

45-60 min